Servicetjänster

SERVICETJÄNSTER


Jag har mitt drömjobb: Jag översätter, utför transcreation, korrekturläser och genomför kvalitetssäkring som levebröd. Jag växte upp i ett flerspråkigt hem med frilansöversättare till föräldrar – man kan säga att yrket kom med modersmjölken. Jag älskar den kreativa processen i översättningen och förkärleken till detaljer i korrekturläsning och kvalitetssäkring. Det kan vara avgörande – och kraftfullt – att välja rätt ord i olika sammanhang.

TYSKA & ENGELSKA > SVENSKA

ÖVERSÄTTNING & TRANSKREATION

Jag förmedlar ditt budskap på svenska.


Du skickar mig texten som ska översättas. Alla typer av referensmaterial är också bra att ha, som t.ex. en kort instruktionsgenomgång, bilder, stilguider, gloslistor, termlistor etc. Det är också viktigt att veta vem som ska läsa den slutgiltiga översättningen – vem är målgruppen? Behöver du en förhållandevis okomplicerad översättning eller en kreativ översättning som ska anpassas till den svenska marknaden?


Jag översätter till svenska och korrekturläser mitt eget arbete innan leverans. Beroende på din feedback kan jag behöva göra nödvändiga förbättringar och ändringar. Jobbet är inte färdigt förrän du är helt nöjd. Översättning betalas vanligen per antal ord i källtexten.

KORREKTURLÄSNING

Jag letar efter slarvfel och språkfel.


Någon annan har översatt din text och du behöver hjälp med att säkerställa att texten inte innehåller några grammatiska fel etc. Det är alltid bättre om en text får bearbetas av två par ögon! Du skickar mig texten som ska korrekturläsas och förser mig dessutom med information som kan vara bra att ha (referensmaterial, målgruppsinformation, språkliga riktlinjer etc.).


Jag korrekturläser din text och kontrollerar dessutom mitt eget arbete innan leverans. Beroende på din feedback kan jag behöva göra nödvändiga förbättringar och ändringar. Jobbet är inte färdigt förrän du är helt nöjd. Korrekturläsning betalas vanligen per timme.

KVALITETSSÄKRING

Jag finputsar ditt projekt.


Det är omöjligt att veta om en översatt (och helst korrekturläst) text är av god kvalitet om man inte behärskar det aktuella språket. Jag kan kontrollera kvaliteten på en existerande svensk text när det gäller grammatik, språkflyt, stil och huruvida texten passar för målgruppen. Det är helt avgörande att känna sin publik och kan vara skillnaden mellan framgång och katastrof.


Du kanske undrar vad som är skillnaden mellan korrekturläsning och kvalitetssäkring? Enkelt uttryckt: Korrekturläsning = jag håller hela tiden ett öga på källtexten i mitt arbete med den svenska måltexten. Kvalitetssäkring = jag koncentrerar mig endast på svenskan.