Priser

PRISFAKTORER


Varje prisförslag beror på bl.a. följande faktorer:


  • Antal ord/dokumentets längd
  • Textformat (Word, PDF, handskrivet etc.?)
  • Föreslagen deadline
  • Språkpar och ämnesområde
  • Återkommande uppdrag?


Du får ett så rättvist och korrekt pris som möjligt om dessa prisfaktorer hålls i åtanke och jag får se hela projektet på förhand. Glöm inte: All information och alla filer du skickar till mig behandlas konfidentiellt och enligt Dataskyddsinspektionen (GDPR).

Topp 3 viktigaste prisfaktorerna:

Längd

Deadline

Ämne

LÅT OSS TALAS VID


Jag är frilansare och därmed inte bunden till specifika kontorstider. Om jag har tid, tar jag även brådskande uppdrag – även på helger och röda dagar!